Bli med

Det er mange måter å støtte SØNDAGSSKOLEN NORGEs arbeid på!

Du kan by på deg selv som frivillig arbeider!

Eller bidra økonomisk til søndagsskolenes arbeid. Det er mange ulike måter å gi på, det viktigste er at pengene går til å formidle Jesus til barna!

Du kan delta i en av våre arrangementer!

Vil du  gi BARNAS til barn du kjenner?

Ledere, barn, lokale søndagsskoler/ barnegrupper, kretser og SØNDAGSSKOLEN NORGE trenger  din forbønn.

Meld inn din søndagsskole eller barnegruppe i SØNDAGSSKOLEN NORGE. 

Innmeldingsskjema