Velkommen til

Aust-Agder

SØNDAGSSKOLEN Aust-Agder har en lang tradisjon. Kretsen er fortsatt svært oppegående og har aktive søndagsskoler i 10 av de 11 kommunene innenfor kretsgrensene. 

Prioriterte oppgaver:

Inspirasjonssamlinger

SLUSH-kurs, alder 10-14 år

Starte nye søndagsskoler

SPRELL LEVENDE kurs 

Hvis noe av dette er av interesse din søndagsskole, eller hvis du har andre ting på hjertet, ta kontakt!