Velkommen til

Buskerud

Søndagsskolekonsulent Ragnhild Ljøkjel Knotten er konsulent for Buskerud og flere andre kretser.

Ta kontakt hvis du ønsker informasjon om undervisningsopplegget  SPRELL LEVENDE, barnebladet  BARNAS eller om hvordan man kan  starte en søndagsskole eller barnegruppe

Vi vil gjerne ha nye søndagsskoler og barnegrupper i kretsen vår!  

Leder for kretsstyret er Elin Tønderum Holm, og hun kan kontaktes på elin@tonderum.no.

Medlemspenger settes inn på konto 8220.02.81108

Vi er takknemlige for ledernes innsats!