Velkommen til

Helgeland

Hei!

Jeg heter Gjertrud Kirkemyr, og er søndagsskolekonsulent for Helgeland, Vesterålen, Salten og Lofoten.

Si fra hvis du ønsker besøk av meg! Materiellet  SPRELL LEVENDE og bladet  BARNAS er en god hjelp i kristent barnearbeid. Jeg kan gi opplæring. 

Gjennom SØNDAGSSKOLEN kan vi styrke barns tro, og sammen med dem bygge kristne fellesskap. Er det en kristen barnegruppe i ditt lokalmiljø? Hvis ikke, kan du få tips og hjelp til å starte en barnegruppe eller søndagsskole.

Vennlig hilsen

Gjertrud Kirkemyr