Velkommen til

Nordmøre

Kjære søndagsskolevenn!

Det gleder meg at du tok deg tid til å besøke nettstedet til SØNDAGSSKOLEN Nordmøre krets. Det viser at du er interessert i det vi driver med: Jesus til barna på Nordmøre.

Vi vet vi har mange venner som vil det samme som oss.
Vi trenger alle. Barna er det mest verdifulle vi har og søndagsskolen vil så gjerne gi det største til de minste.

Hvem kan si nei til landets beste pedagogiske opplegg for kristent barnearbeid? Hvem kan si nei til 7500 kr når en skal starte opp en ny barnegruppe? Hvem kan si nei til et vidtrekkende hjelpeapparat med kurs, ledersamlinger og fellesskap?

De som melder seg inn SØNDAGSSKOLEN får mange fordeler! 

Ta kontakt hvis dere ønsker informasjon om hvordan dere kan bruke  SPRELL LEVENDE, barnebladet  BARNAS, eller lurer på hvordan du kan  starte en søndagsskole/ barnegruppe. 

Gi oss mer enn gjerne noen ord som støttespiller. Kontaktinformasjon finner dere til høyre.

Beste hilsen 

Hans Orset
søndagsskolekonsulent

Kretsleder er Olav Gustad, Bådalen, 6530 Averøy. Tlf. 911 28 657

Regnskapsfører: Henden regnskapskontor, Kårvåg, 6530 Averøy