Velkommen til

Østfold

Er du leder i en barnegruppe, eller har lyst til å starte en gruppe selv?

Ønsker du informasjon og opplæring i SØNDAGSSKOLENs pedagogiske opplegg, SPRELL LEVENDE?

Har du lyst til å vite mer om  BARNAS, barnebladet som er blitt lest i 160 år, og fortsatt er aktuelt?

Da er det bare å ta kontakt på mail eller telefon.
Vi tilbyr kurs for ledere i alle aldre og for både små og store barnegrupper.
I tillegg har vi inspirasjonsamlinger, leir og en årlig familiefestival. Leir og festival er i samarbeid med Acta.

Jesus til barna! Det er SØNDAGSSKOLENS visjon. Vi vil hjelpe ledere i Østfold til å oppfylle den visjonen!

Neste arrangement: Sauesøndagsskole på Tomb
30.april kl 11.
Vi har søndagsskole med bibelfortelling, sang og aktivitet.
Så hilser vi på lam og sauer. 
Velkommen!