Velkommen til

Oppland

I september 2013 ble Vest-Oppland og Gudbrandsdal kretser slått sammen til Oppland krets. Økonomien til kretsene ble slått sammen fra 1. oktober 2013. 

Kretsen vil gjerne ha med deg i søndagsskolearbeidet! Velkommen til å ta kontakt hvis du for eksempel vil  starte en søndagsskole/ barnegruppe. Alle søndagsskolene i kretsen får forbønn fra medlemmene i kretsstyret.

Kanskje du vil vite mer om hvordan du bruker  SPRELL LEVENDE i søndagsskolen din? Visste du at alle i barnegruppa kan motta barnebladet  BARNAS som fyldte 160 år i 2013. Pr. i dag har ikke kretsen noen ansatt.Du kan ta kontakt med SØNDAGSSKOLEN NORGE  eller kretsleder.

Vi ønsker å gi Jesus til barna 
• forkynne Guds ord
• gi barna kristen kunnskap
• inkludere barna i et kristent fellesskap

Kretsinfo

Kretsleder: Anne Kari Hovde, Kolbu

Mail:akhovde.otk@gmail.com