Velkommen til Romsdal søndagsskolekrets!

Romsdal

Romsdal søndagsskolekrets består av 42 søndagsskoler, masser av barn og ledere, et engasjert kretsstyre og konsulenten vår: Ann Kristin (Anki) Tosterud Eriksen 

Har du lyst til å starte en søndagsskole?

Ta gjerne kontakt – vi ønsker å være med å hjelpe deg å starte!

Eller er du en av de mange lederne rundt omkring!

Vi ønsker å være der for DEG! Ønsker du tips, inspirasjon, støtte eller forbønn?

Ønsker du å gi en gave til Romsdal krets, eller sette inn kirkeoffer, regningsbetaling eller betaling for loddsalg? Sett det inn på konto 3980.25.54900.