Velkommen

Vest-Agder

SØNDAGSSKOLEN Vest-Agder krets ble 100 år i 2011. Vi er en super hundreåring med 113 søndagsskoler fra Lindesnes i sør til Hovden i nord, Flekkefjord i vest og Høvåg i øst.

Vi har 640 flotte ledere, som står på, uke etter uke, for å gi barna det aller viktigste, nemlig Jesus til barna. I 2015 var det registrert 3676 barn, og der er mange flere barn  innom søndagsskolen i løpet av året. Stadig kommer det nye søndagsskoler, nye ledere og ikke minst nye barn. Vi ønsker at enda flere barn skal få muligheten til å gå i en søndagsskole eller kristen barnegruppe. I 2016 blir det fra krets styrets side arbeidet for at flere frivillige kan bli med i søndagsskolen. Økt fokus på frivillighet er bra. Og vi må tørre å spørre, for å få flere flotte medhjelpere på banen. Vi i kretsen vil gjerne være med å hjelpe lokal søndagsskole til å få flere medhjelpere. Ta kontakt med oss. Vi er der for dere.

Jeg hjelper gjerne med oppstart av nye grupper. Ta kontak dersom du har lyst til å starte ei gruppe eller at din gruppe ønsker å bli medlemmer i SØNDAGSSKOLEN Vest-Agder krets og SØNDAGSSKOLEN NORGE.

Jeg heter Grete T Askekjær og er søndagsskolekonsulent her i SØNDAGSSKOLEN Vest Agder krets. 

Jeg håper du tar kontakt dersom du har noe på hjertet, enten du er søndagsskoleleder, prest, forelder eller barn!

Beste hilsen
Grete