Våre søndagsskoler

Eidet barneklubb

Kontaktperson: Jan Åge Strangstad

Telefon: 91199030

E-post: jan.age.strangstad@boe.kommune.no

Krets: Vesterålen

Melbo Legoklubb

Kontaktperson: Ingeborg Gormsdotter Sandvin

Telefon: 95408374

E-post: gormsdotter@gmail.com

Krets: Vesterålen

Sortland frikirkes søndagsskole

Kontaktperson: Grete Johansen

Telefon: 97513084

E-post: grete.johansen@sortland.kommune.no

Krets: Vesterålen

Stokmarknes søndagsskole

Kontaktperson: Solgunn H. Jensen

Telefon: 97548397

E-post: solgunn.torjo@trollfjord.no

Krets: Vesterålen

Øksnes menighets søndagsskole

Kontaktperson: Evy Brun

Telefon: 95995571

E-post: evy.brun@oksnes.kirken.no

Krets: Vesterålen