Målgrupper

Alle kan bidra!

For at søndagsskolene og barnegruppene skal kunne eksistere, trengs mange frivillige, støttespillere og deltakere. Vi vil gjerne ha med deg på laget! Hvilke gruppe hører du til: forelder, leder, barn, giver eller menighet?

Bare med god hjelp fra dere, kan vi komme nærmere visjonen Jesus til barna!