Foreldre

Barnas viktigste trosopplærere er mamma og pappa.

Søndagsskole skaper tid for undring over livet og troen. 

mann_sønn

Gud elsker hvert menneske, og ser på hvert menneske som unikt. Kristne barnegrupper skal være et sted hvor barn opplever at de er verdifulle, og skapt i Guds bilde. Der kan barna bli bedre kjent med Jesus som frelser og venn.

SØNDAGSSKOLEN NORGE ønsker å inspirere dere som foreldre. Vi vil gi deg noen enkle tips og ideer til hvordan du kan drive trosopplæring på hjemmebane!

Vi utfordrer dere til å tenke på hvorfor det er viktig å sende barna på søndagsskolen, og til å finne en søndagsskole eller barnegruppe i nærmiljøet! 

Hjemmet er den viktigste trosarena, og kristne barnegrupper er en viktig støtte for det trosopplæring som skjer i hjemmet. SØNDAGSSKOLEN NORGE ønsker å være en samarbeidspartner for foreldrene.