TRO I HVERDAGEN

Hva kan vi gjøre hjemme?

Hjemmet er den viktigste trosarenaen.

Foreldre er forbilder på trosliv, og barna lærer av deg. Her er noen forslag på hva en kan gjøre sammen med barna hjemme:

  • Be sammen med barna.
  • Les bibelfortellinger.
  • I barnebladet  BARNAS får dere bibelfortellinger, bibeloppgaver og bibeltegneserier i postkassa.
  • Åpne opp for samtaler om Gud, Jesus, tro og gode leveregler. Vær ærlig om det som er vanskelig. Å være kristen betyr ikke at man må streve etter å ha en perfekt fasade.
  • - Bring inn troen på andre arenaer i livet når det er naturlig. Å tro på evangeliet handler om mer enn å gå i kirken.

SØNDAGSSKOLEN NORGE ønsker å være en viktig samarbeidspartner for foreldrene.

Å delta på samlinger i menigheten gir barna muligheten til å ta del i et kristent fellesskap. Ta med barna på en lokal søndagsskole eller kristen barnegruppe. Grupper finnes over hele landet.