Jesus til barna

Hvorfor søndagsskole?

Søndagsskole gir rom for undring over livet og troen. Det er et trygt og godt sted å være for barna. Der kan barn få oppleve at de er verdifulle, og skapt i Guds bilde. 

Bibelen er dessuten en viktig del av europeisk kulturhistorie. Hvis de yngre ikke kjenner til bibelsk innhold, blir det et tap både for den enkeltes trosvandring, identitet og kulturelle horisont, og for samfunnet som helhet.

SØNDAGSSKOLENs visjon er Jesus til barna. Vi vil at barna skal lære Jesus å kjenne som frelser og venn.

«De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem; men disiplene ville vise dem bort. Da Jesus så det, ble han harm og sa til dem:
La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike likesom et lite barn, skal ikke komme inn i det.» (Evangeliet etter Markus 10,13–15)

DSC_0783

Bibelhistoriene gir rom for ettertanke og refleksjon om tro. Klart det er spennende å høre om Jona som blir slukt av en hval!