Ressurser

Artikler om barn, tro og trosformidling:

- SØNDAGSSKOLEN NORGEs  SPRELL LEVENDE og  grunnlag for trosopplæring.

- Om kristen tro på OmGud.net, fra Indremisjonsforbundet

- Råd om barn og medier på barnevakten.no

Familie og medier

Tro i hjemmet, fra Kirkelig pedagogisk senter

Flere ressurser

_______________________________________________

For barn: 

BARNAS blad fra SØNDAGSSKOLEN

nettSPRELL fra SØNDAGSSKOLEN

superblink.no fra Norsk Luthersk Misjonssamband