Vi løser mysteriet

Tårnagentene

Nå får barn løse gåtefulle oppdrag og mysterier. Se opp for Tårnagentene!

Tårnagentene byr på spenning for barn i alderen 6–10 år. Med Tårnagentene kan barna:

  • legge inn rapporter om fullførte oppdrag
  • oppnå agentbevis
  • få diplomer
  • lage egne oppdrag
  • finne møteplan og annen informasjon om sin egen klubb
  • se hva andre hemmelige agentgrupper gjør!

Oppdrag til Tårnagentene finnes i det pedagogiske materiellet SPRELL LEVENDE, i barnebladet BARNAS og på tarnagentene.no.

Formål

Visjonen for Tårnagentene er å la bibelfortellingene komme ut i hode, hjerte, hender og føtter. Det er både for at agentene skal bli nysgjerrige på Bibelen, men også for at de gjennom å løse oppdrag og mysterier skal la fortellingene få betydning for andre enn dem selv.

Noe av målet med Tårnagentene er at også andre mennesker og lokalmiljøet skal få erfare bibelfortellingenes betydning for liv og hverdag.

Tårnagenthelg

Mange barn blir tårnagenter gjennom å delta på Tårnagenthelg, som er et samarbeid mellom SØNDAGSSKOLEN og Den norske kirke. Bruk disse helgene til å invitere deltakerne inn i Tårnagent-grupper i menigheten!

Vi oppfordrer alle søndagsskoler og barnegrupper som har barn over 6 år, å opprette tårnagentgruppe på  www.tarnagentene.no