Menighet

Det er menighetens ansvar å følge opp alle aldersgrupper. Det gjelder ikke minst barna!

Betlehem barnegudstjeneste

SØNDAGSSKOLEN NORGE har erfaring med å legge til rette for at barna kan få bli kjent med Jesus. Helt siden 1889 har vi som organisasjon støttet menigheter og søndagsskoler med kristent barnearbeid.

Mange søndagsskoler og barnegrupper startes av engasjerte foreldre som ønsker at barna deres skal få ta del i et kristent fellesskap. Gruppene står sterkere med et menighetsfelleskap i ryggen.

På disse sidene kan dere finne:

  • veiledning om hvordan dere som menighet kan møte barnas behov og ivareta barnas plass i menigheten
  • råd og tips om hva som må til for å starte en søndagsskole eller barnegruppe
  • SPRELL LEVENDE som gir lederne hjelp med planlegging, rekruttering og innhold på søndagsskolen. Alt er gjort ferdig!
  • ressuser som kan være nyttige for din menighet!

En menighet er en samling av mennesker i alle aldre som tror og som møtes i fellesskap. Menigheten er stedet der troen kan få spire og den enkelte kan få påfyll i åndslivet. I dagens pluralistiske samfunn er søndagsskoler og barnegrupper viktigere enn noen gang!