Barn som blir seksuelt krenket i Jesu navn

–Hvordan kan vi unngå at en overgriper kommer hånd i hånd med Jesus til barna i våre søndagsskoler?, spør generalsekretær Gøran Byberg. Han har i 2016 jobbet spesielt med denne problemstillingen, og hans dom er klar. Det minste vi kan gjøre er å sikre at alle ledere leverer politiattest.

De to siste årene har kun 18 % av søndagsskolelederne levert politiattest. –Dette er altfor dårlig, og jeg mener det kommuniserer en holdning om at det ikke er så farlig, sier generalsekretæren. Han varsler at de søndagsskolene eller barnegruppene der lederne ikke leverer inn politiattest kan på sikt vente seg sanksjoner.

Politiattest enklere enn du tror
Politiattest kan bestilles både per post og digitalt for alle ledere over 18 år, mens ledere mellom 15 – 18 år må søke per post. Her kan du se hvordan det gjøres. –Om ett eneste barn i Norges land unngår å bli krenket seksuelt med det vi nå gjør, er det verd tid, krefter og penger, sier Gøran, som også ser på andre tiltak for å sikre trygge møteplasser for barn.

Ny personlig rekord
I 2016 har generalsekretæren vært del av en arbeidsgruppe som har jobbet med problemstillinger rundt seksuelle krenkelser av barn. –Dette arbeidet er noe av det tyngste jeg gjør. Overgrep begått mot barn er så grusomt bare å tenke på, at jeg vegrer meg enormt for å gå inn i det. Det er en kamp hver gang vi skal ha møte, for jeg vet at jeg nå skal inn i et landskap som handler om ren vondskap. Det skaper mye sinne i meg, så etter sist møte løp jeg åtte kilometer på ny personlig rekord, forteller generalsekretær Gøran. Arbeidsgruppen fortsetter sitt arbeid i 2017, der første mål er å få alle ledere til å levere politiattest.