Behovene styrer oppstart

I høst startet gruppene Barnetrall og Gulliver søndagsskole opp. Gruppene er ulike, men har det til felles at de synes SPRELL LEVENDE er bra.

Vi valgte å melde inn Gulliver søndagsskole i SØNDAGSSKOLEN NORGE fordi vi mener SPRELL LEVENDE gir et godt teologisk og pedagogiske gjennomarbeidet opplegg for alle barn, sier hovedleder Eldrid Sørstrøm Ramstad i Kolvereid menighet i Trøndelag. I Kristiansund har også gruppa Barnetrall valgt å melde seg inn på grunn av SPRELL LEVENDE, i tillegg har de et godt samarbeid med SØNDAGSSKOLEN Nordmøre krets, forteller lederen Andreas Sorbera.

Behovene styrer oppstart

Barnetrall startet opp som et produkt av at mødrene som hadde gått på babysang ønsket noe mer. Nå møtes 12 barn i alderen 1 – 4 år hver tirsdag ettermiddag. I Kolvereid menighet startet Gulliver søndagsskole opp som forsøk på å få samhandling mellom et kontinuerlig tiltak og de tidsavgrensa tiltakene i trosopplæringen. De ønsket å se om det var mulig å få med flere i søndagsskolen, og om gruppen kunne berike de tidsavgrensa tiltakene, som i dette tilfellet var utdeling av 4- og 6-årsboka i kirken.

Forenkler forberedelsene

­–Det beste med å starte opp er det pedagogiske opplegget der forkynnelsen og formidlingen av tekstene er så variert og godt bearbeidet slik at det forenkler forberedelsene for meg som hovedleder, sier Eldrid Sørstrøm Ramstad. Den største utfordringen for Gulliver klubben har vært å finne et tidspunkt som kunne passe for flest mulig. De har endt opp med å møte på lørdager. Andreas Sorbera forteller at det har vært oppmuntrende å få så god respons for oppstarten av Barnetrall. Utfordringen er å gjøre tilbudet kjent.

Oppstart av grupper

Så langt i år har 29 nye grupper meldt seg inn i SØNDAGSSKOLEN NORGE. Det er stor variasjonen i typen grupper som melder seg inn, og viser også hvordan opplegget i SPRELL LEVENDE kan brukes i mange ulike sammenhenger. Les mer om innmelding og SPRELL LEVENDE