Frivillighet er i endring

–Jeg vil være med å legge til rette for nye måter mennesker kan bidra med sine gaver og sitt engasjement, sier Maria J. Sammut, ny frivillighetsrådgiver i SØNDAGSSKOLEN NORGE.

Den nye frivillighetsrådgiveren skal i tillegg til fokus på frivillighet også arbeide med omstillingsfasen SØNDAGSSKOLEN er inne i, og være leder for et team av søndagsskolekonsulenter.

Skape gode og meningsfulle steder
Maria har i alle år vært engasjert i barne- og ungdomsarbeid i kirkelige sammenhenger, og de siste fem årene har hun arbeidet spesifikt med trosopplæring for barn og ungdom. Hun brenner for SØNDAGSSKOLENs viktigste oppdrag, nemlig å få lov til å legge til rette for et møte mellom Jesus og barna. –Jeg gleder meg mest til å bli kjent med folk og organisasjon, og til å få være med på å gjøre SØNDAGSSKOLEN til et godt, levende og meningsfullt sted for enda flere barn (og voksne) i årene som kommer, sier en forventningsfull frivillighetsrådgiver.

Må møte barna med dyp respekt
–Min høyeste drøm for SØNDAGSSKOLEN er at den i alle ledd skal gjennomsyres av både Jesus til barna og barna til Jesus, og at vi som organisert fellesskap ikke på noe punkt skal virke som stengsel for dette genuine møtet. Jeg drømmer om at alle vi voksne alltid må møte barna med dyp respekt, undring og åpenhet, og at vi finner inspirasjon til eget tros- og gudsliv nettopp i barna, forteller Maria. I første omgang vil det mest utfordrende for henne være å få oversikt over og bli skikkelig kjent med hele SØNDAGSSKOLEN, både folk, kultur (uttalt og ikke uttalt), oppbygning og arbeidsmåter­.–Det blir nytt og veldig spennende å skulle få lov til å arbeide aktivt ut mot mennesker i hele Norges land. Troen er universell i sitt vesen, men leves av de konkrete menneskene helt lokalt og i deres livssituasjoner. Å få lov til å jobbe i dette spennet mellom grunnlagstenkning og helhet på den ene siden, og den praktiske og helt konkrete utformingen på den andre siden, gleder jeg meg veldig til, sier den nye frivillighetsrådgiveren.

Ny frivillighetsrådgiver

  • Navn: Maria J. Sammut
  • Bosted: Oslo
  • Utdanning: Master i teologi, AFFs (NHH) Solstrand-program for yngre ledere
  • Alder: 41
  • Kommer fra stillingen som: Avdelingsleder for pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme