Ressurser

Her kan du finne info om barn og tro,  teologisk grunnlag og andre nyttige tips.

Du kan få vite mer om barnebladet BARNAS eller om det pedagogiske opplegget SPRELL LEVENDE?

Finn det du trenger i venstre marg!