Om oss

"La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem." Mark. 10,14

Hva er SØNDAGSSKOLEN?

SØNDAGSSKOLEN NORGE (tidligere Norsk Søndagsskoleforbund) er en sammenslutning av søndagsskoler og andre barnegrupper. Basis i vårt arbeid er Bibelen og den evangelisk-lutherske bekjennelse. 

Vi ser på søndagsskolearbeidet som kirkens mest grunnleggende arbeid. Jesus satte barna i sentrum, derfor vil vi kalle og utruste medarbeidere til denne viktige tjenesten for barna. Jesus til barna er vår visjon.

Flere søndagsskoler og barnegrupper

Vi ønsker at alle barn skal få bli kjent med Jesus som sin Frelser, Herre og venn. Derfor jobber vi kontinuerlig for å starte nye søndagsskoler og andre barnegrupper over hele landet. Der ønsker vi å formidle Bibelens fortellinger til barna. Gjennom fortellingene kan barna lære å kjenne Gud: Gud som Far, Jesus som frelser og Den hellige ånd som gir kraft til nytt liv. Der får barnet bli kjent med Jesus, lærer også om hans liv og undervisning,og møte evangeliet om hans død og oppstandelse. Gjennom dåpen og troen tar vi imot Jesus og hans nåde. Barna skal få rom til å undre seg i møte med bibelfortellingene og til å forstå dem ut fra sitt barneperspektiv.

Formidlingen av fortellingene skal være levende, og skje gjennom et mangfold av former. Lederen er et viktig forbilde for barna. Gud utruster oss med ulike nådegaver til tjeneste i søndagsskolen.