Himla Bra Bibelfortellinger

Velg bibelfortelling

  • På neste side får du en oversikt over alle våre anbefalte produkter knyttet til ditt valg
Sortering:

Gud skaper verden

1. Mosebok 1,1 - 2,3 (19. s.i.t.)

Skapelsen og syndefallet

1. Mosebok 1,1-3,19 utdrag (23. s.i.t.)

Moses blir født

2. Mosebok 1,8-2,10 (8. s.i.t.)

Josef og brødrene hans

1. Mosebok 37-50 (1. s.i.f.)

Enken i Sarepta

1. Kongebok 17,1-16 (høst)

Herren er min hyrde

Salme 23 (generell)

Jesu oppstandelse

Matteus 28,1-15 (påskedag)

Jesus og barna

Matt 18,1-5 og 19,13-15 (generell)

Vismennene

Matteus 2,1-15 og 19-23 (kr.åp.)

Jesus og barna

Markus 10,13-16 (3. s.i.t.)

Bartimeus

Mark 10,46-52 (generell)

Jesu oppstandelse

Markus 16,1-14 (påske)

Den barmhjertige samaritanen

Lukas 10,25-37 (22. s.i.t.)

Sakkeus

Lukas 19,1-10 (7. s.i.t.)

Sønnen som kom hjem

Lukas 15,11-24 (b.o.b.)

Jesus dør

Lukas 22,39–23,46 (påske)

Såmannen

Lukas 8,4-15 (såm)

Jesus som 12-åring i tempelet

Lukas 2,40-52 (3. s.i.å.)

Jesus hos Marta og Maria

Lukas 10,38-42 (15. s.i.t.)

Peters fiskefangst

Lukas 5,1-11 (6. s.i.t.)

Et barn er født i Betlehem

Lukas 2,1-20 (jul)

Jesus metter 5000

Johannes 6,1-13 (12. s.i.t.)

Jesus og Tomas

Johannes 20,19-31 (2. s.i.p.)

Den gode gjeteren

Johannes 10,11-18 (3. s.i.p.)

Pinse

Apg 2,1-8 (pinsedag)