Søndagsskolebutikken

Vi samarbeider med Vivo Bokhandel om www.sondagsskolebutikken.no.
Der kan du handle det du trenger til din søndagsskole/barnegruppe og til egne eller andres barn!

Besøk søndagsskolebutikken

Hvem er du?finn din målgruppe.

Finn din søndagsskolefinn din krets

Frivillige barneklubbeledere landet rundt i SØNDAGSSKOLEN NORGE- finn din søndagsskole/barnegruppe
1 337
Søndagsskoler
36 808
Barn
6 587
Ledere

Finn en søndagsskole/barnegruppe i nærheten.
Skriv sted eller postnr. eller velg via krets.

Å nå målet

Å nå målet Støtt oss

Jubileumsfeiring

Jubileumsfeiring Bli med du også!

SamarbeidspartnereSammen om Jesus til barna

SØNDAGSSKOLEN NORGEvi vil gjerne høre fra deg