Støtteordninger
og økonomi

Medlemsfordeler

  • Alle nye grupper får 7500 kr i oppstartstøtte når alle ledere har framvist politiattest.
  • Alle grupper som leverer godkjent årsrapport med bekreftelse på betalende barn, får 1000 kr til gruppa samt ca 200 kr (varierer litt fra år til år) per betalende medlem under 26 år.
    Kontingenten må være på minst 50 kr og betales innen 31.12 i det aktuelle året.
  • Alle grupper kan i årsrapporten søke støtte til pedagogisk undervisningsmateriell, og motta opptil 4000 kr.

NB Eventuelle restmidler fra foregående år kan brukes i etterkant, men senest innen 30.06 inneværende år. Bruk av restmidler skal rapporteres i MinSide –> Søknader og rapporterSe regler for Frifond

Regnskap
Alle søndagsskoler og barnegrupper skal ha en selvstendig økonomi og må føre regnskap. Regnskapet skal gi oversikt over alle inntekter og utgifter. Gruppene trenger ikke å levere regnskap til hovedkontoret, men vær oppmerksom på at regnskapet kan bli trukket ut i kontroll.

Regnskapet kan være et avdelingsregnskap i for eksempel menigheten. Hvis regnskapet ikke er knyttet opp mot en slik enhet med et organisasjonsnummer, kan gruppen registreres i Brønnøysundregistrene og få eget organisasjonsnummer. Dere oppretter deretter deres egen bankkonto. 

Eksempel på regnskap

Opprettelse av eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret:

Veiledning for opprettelse av organisasjonsnummer

Disse dokumentene må fylles ut og følge med søknaden:

Fordeler gjennom Knif
Ansatte og frivillige i Søndagsskolen Norge kan tegne forsikring og få medlemsfordeler  i Knif Trygghet

Kontakt  din søndagsskolekonsulent eller send en e-post til  post@sondagsskolen.no  hvis du har spørsmål eller ved behov for mer informasjon om støtteordninger og økonomi.