Et mangfold av grupper

Søndagsskolen Norge består av et stort mangfold av søndagsskoler og barnegrupper. Og vi håper at ved å vise fram noe av dette her, kan det gi inspirasjon til at nye grupper etableres og enda flere barn får bli kjent med Jesus.

Husk at ved innmelding i Søndagsskolen Norge får dere både praktisk støtte og oppfølging, fellesskap, forbønn og frifondstøtte!

Noen historier til inspirasjon ( les flere her ):

Bo hjemme-leir
En bo-hjemme leir kan arrangeres av en lokal søndagsskole, i samarbeid mellom flere søndagsskoler eller med den lokale menigheten. Leiren kan planlegges og gjennomføres med store variasjoner alt etter hvilke lokaler man har tilgjengelig (skole, leirplass, kirke, bedehus...), hvilke ledere som er med og hvor mange barn som melder seg på. Man kan ha en tidsramme fra lørdag formiddag til ettermiddag og fra søndag formiddag til ettermiddag. Et tilbud med litt lavere terskel for barna fordi de kan sove hjemme, og for mange ledere er det også godt å ha kvelden og natta hjemme.

Etter skoletid
Rett etter skoletid, mens foreldrene er på jobb og de minste barna er i barnehage eller på skolefritidsordningen (SFO/AKS), ligger det muligheter for å ha søndagsskolesamling for de litt større barna som har sluttet på skolefritidsordning. Her kan man kan kombinere mat, aktiviteter, leksehjelp og bibelsamling.

Familiesøndagsskole
Det er ikke uvanlig at det er like mange voksne som barn som kommer på søndagsskolen. På en familiesøndagsskole er generasjonene sammen hele tiden, men både bibelformidling og aktiviteter har barna som primær målgruppe. Noen steder er familiesøndagsskolene knyttet til menigheten og er på en ukedag, og starter gjerne med middagservering før samling med bibelfortelling.

Miljøagentgruppe
Fokus på miljøvern og det å ta vare på skaperverket er viktig for barn i dag. Å kombinere et engasjement for miljøvern med bibelformidling, gir en god ramme for innholdet i en miljøagentgruppe. Kanskje kan man knytte seg opp mot miljøprosjekter i nærmiljøet, eller lage sitt eget prosjekt - for eksempel å plukke søppel i nærmiljøet?

Nabolagssøndagsskole
Hva med å åpne hjemmet for barna i nabolaget eller for klassevennene til egne barn, og lære dem mer om kristen tro?  Nabolagssøndagsskole  kan være et tilbud med lav terskel, hvor barna lettere kan be med seg venner. En samling i nabolagssøndagsskolen kan inneholde en bibeldel med formidling, samtale, sang og bønn (opplegget kan bygges rundt Barnas og suppleres med ressurser fra himlabra.no/nabolagssondagsskole ), et måltid og en aktivitet som barna synes er spennende og som lederen trives med (lego, baking, forming/hobby, tegning, snekring...). 

   

Søndagsskole ved gudstjeneste eller møte
Den tradisjonelle formen for søndagsskole er ikke utgått på dato! For småbarnsfamilier som ønsker å delta på gudstjeneste eller forsamlingsmøte, er det godt å ha et søndagsskoletilbud. Søndagsskolen gir barna både en anledning til å bli kjent med bibelfortellingene, og en god tilhørighet i sin egen kirke/menighet. Med søndagsskole får alle generasjoner et tilpasset opplegg. Det kan variere hvor mye søndagsskolebarna er med på gudstjenesten eller møtet, her finner man selv ut av hva som passer best. 

Søndagsskolekor
Sang er en av de fineste måtene å skape fellesskap på, og tydeliggjør at alles stemme er verdifull akkurat slik den er! Søndagsskolen har mange sanger og supersetninger som er supre å bruke i et kor. Korøvelsen kan inneholde en bibeldel der man for eksempel bruker Barnas eller Himla bra som ressurser. Som kor får en opptre for familie og venner, og på en fantastisk måte være med og fortelle om Jesus. 

Trosopplæringstiltak med flere samlinger
I trosopplæringen i kirken er det ikke bare årlige punkt-tiltak, men også tiltak med flere samlinger i løpet av ett år. Dette gjelder kanskje i størst grad for barn under skolealder, som babysang, småbarnssang, tripp-trapp klubber og liknende. Dette er samlinger for barn og voksne sammen, på dagtid eller ettermiddagstid. Søndagsskolen Norge har mye bra materiell som kan benyttes også i trosopplæringen, for eksempel  Sprell Levende  og  Himla bra

Tweens 5.-7. klasse
Kanskje tenker man at søndagsskole bare er for de små barna? Vi vil være med og slå et slag for tweens-alderen som både en viktig og verdifull alder for søndagsskolen! Det er allerede flere ulike klubber for tweens, både i regi av trosopplæringen i menighetene og drevet av frivillige ledere. Mye av innholdet i Sprell Levende egner seg godt for 5.-7. klassingene. For tweensgrupper anbefales også  Aldri alene – trosopplæring for tweens . Opplegget er fleksibelt og kan brukes der tweens møtes – i klubb, kor, på leir eller annet!

Tårnagentklubb
Barn liker mysterier og å finne ut av ting. På tårnagentsidene i  Barnas  er det mye som kan brukes i en lokal tårnagentklubb. I tillegg kan man jo løse mysterier i nærmiljøet! Mange menigheter har en egen tårnagenthelg med samlinger i kirken, som tårnagentklubben kan delta på.

Utegruppe/aktivitetsgruppe
Ledere i søndagsskolene har ulike interesser og kunnskap, akkurat som barna! Hvis du selv er et friluftsmenneske, hvorfor ikke starte en utesøndagsskole og gå på tur i nærområdet, klatre i trærne, dra på stranda eller ha andre aktiviteter utendørs? Man kan også ha aktiviteter som ballspill og annen idrett, ute eller inne i en gymsal, det er et supert tilbud til barn - og ledere - som liker fysisk aktivitet! Og kanskje vil barna som har et slikt tilbud, også gå lenger på søndagsskolen? 

Drop-in
«Drop-in» søndagsskole betyr at barn "i gata", som ikke er i følge med voksne oppe i gudstjenesten, likevel kan komme på søndagsskolen. En spennende idé som prøves ut i en menighet i Rogaland ! Dette forutsetter gjerne enkel tilgang til søndagsskolens lokaler, og at den avholdes til samme tid hver gang. Målet er at også foreldrene skal komme i følge med barna til gudstjeneste etter hvert. 

Lykke til!