Aldri alene!

"Aldri alene" er et opplegg utviklet spesielt for tweens, for å møte dem der de i er i livet. Disse nye spennende ressursene er klare for lansering høsten 2019.

–Det har lenge vært etterspørsel etter materiell til de barna som begynner å føle seg litt for store til å gå på søndagsskolen. Sprell Levende-pakkene er tenkt for barn opp til 10 år, så har vi SLUSH-kurs for tweens (alderen 10-14 år) som ønsker å være med som hjelpeledere i Søndagsskolen. Mange ønsker imidlertid å ha egne samlinger for tweens, slik at de kan få ha sitt eget fellesskap som ivaretar deres behov.

Vi lager derfor nå et fleksibelt materiell som kan brukes i tweensklubber, kor, leire og andre settinger der tweens samles, forteller prosjektleder Karin Kvalvaag Manvik i Søndagsskolen Norge. 
–I den alderen velger de fleste helt selv hva de er med på av aktiviteter, og det er veldig viktig for motivasjonen deres at de opplever at dette er noe som treffer. Det må være gøy og spennende å delta på! 

Støtte fra Kirkerådet
Prosjektet som ledes av Søndagsskolen Norge, er et samarbeidsprosjekt med NLM ung og Acta – barn og unge i Normisjon. Man har også knyttet til seg ressurser fra Blå Kors, NLA høgskolen og Lia Gård. Prosjektet har fått støtte fra Kirkerådet til å utarbeide første del av opplegget som et breddetiltak i trosopplæringen i Den norske kirke. Det vil for øvrig finansieres gjennom salg av produktet som utvikles. 

Trygge rom og trygg tro
Hva er den overordnede målsettingen med prosjektet?
–Vi ønsker å gi hjelp og konkrete verktøy til tweens, ledere og foreldre. Vi vil skape trygge rom der tweens kan kjenne med hele seg at de har en identitet som Guds barn. Opplegget har fokus på fellesskap og relasjoner og å bygge selvbilde og en trygg hverdagstro på Jesus. Vi er aldri alene! Vi vil gi dem noe som holder, fordi dette handler om hele livet deres. Bibel og bønn er sentralt, og vi bruker det på litt nye måter for at tweens, ledere og foreldre skal se seg selv i Den store fortellingen om Guds kjærlighet og frelse. 

–Det er avgjørende at vi prøver å sette oss inn i tweens sin hverdag, og at vi ikke bare gir dem en «ferdig pakke» med opplæring i det som er viktig for oss voksne. Når vi ser dem og gir dem rom for å komme med hele seg, preger dette deres selvbilde og deres gudsbilde. Dette krever imidlertid tid og investering, mener Karin.

–Filmene, lekene og aktivitetene i «Aldri alene» gir rom for hele mennesket – for eksempel er smågruppe-opplegget lagt opp slik at alle er like delaktige, også de som ikke er så glade i å prate. Fordi opplegget er så mangfoldig er det også rom for ulike typer ledere. 

Magasin og treff for foreldrene
Som ledd i prosjektet utarbeides det et eget foreldremagasin som både er knyttet til det tweensa er med på i sitt fellesskap og som skal gi inspirasjon og praktiske verktøy man kan trenge som tweensforeldre. Tanken er at magasinet, i kombinasjon med foreldretreff i forlengelsen av første tweenssamling, kan bidra til å styrke relasjonen mellom tweens og foreldre. –De fleste av oss trenger jo litt hjelp til hvordan vi kan ha det bedre sammen, understreker Karin. 

Testgrupper først ut
–Første del av opplegget testes denne våren i ni ulike typer tweensgrupper og kor. Vi har fått mange positive og entusiastiske tilbakemeldinger. Heldigvis har vi også fått innspill på hva som ikke har fungert like bra, og dette gir oss hjelp til å gjøre opplegget enda bedre. 

Ordinær lansering og salgsstart blir i starten av november, så om man trenger opplegg for klubb, kor og leir fra januar 2020 er det bare å sikte seg inn på «Aldri alene»! 

Halvårspakker med opplegg for ti samlinger
Planen er å utarbeide seks halvårspakker. I hver pakke er det fem filmer og opplegg for ti samlinger, en temasang med bevegelser, samt tweenshefte og foreldremagasin til hjemmebruk. Som en del av de digitale ressursene til lederne, vil det også finnes ulike former for grunnlagsmateriell: pedagogisk og teologisk materiell, fagstoff om tweens og annen relevant hjelp. 

Prosjektleder Karin Kvalvaag Manvik avslutter med et ønske:

–La oss sammen vise tweens at Gud har plass til hele oss, at Gud har nok kjærlighet til alle og at Gud vil gå sammen med oss i alle deler av livet!