Snakker varmt om utesøndagsskolen

Utesøndagsskole er mer aktuelt enn noensinne, og gir masse gode gevinster i tillegg til å forenkle samlingen med tanke på smittevern.

Så om dere ikke har gjort det før, er dette tiden for å ta med barna ut! Det blir litt lettere å ha søndagsskole med tanke på smittevernhensyn, og det er også mye annet positivt ved å ha samlinger ute. 

Odd-Erik Eriksson fra Karmøy har alltid vært et aktivt friluftsmenneske, og bruker denne interessen i sitt engasjement for barn og ungdom i kristen sammenheng. Som søndagsskoleleder gjennom mange år har han hatt atskillige samlinger utendørs med barna, og sett hvilke gevinster både barn og voksne får ved å være ute og benytte de mulighetene naturen gir. 

Naturen som læringsarena
Odd-Erik har i flere år holdt kurs for lærere og barnehageansatte, i å bruke naturen som læringsarena. Han er nå rektor ved Danielsen ungdomsskole Haugesund og underviser der i valgfaget friluftsliv. Og i løpet av høsten skal søndagsskolene få nyte godt av hans kompetanse, når søndagsskoleledere får tilbud om kurs i utesøndagsskole.

Odd-Erik Eriksson

 Læring for alle
– Barn lærer på ulike måter. Noen lærer best ved å gjøre ting praktisk, andre ved å sitte i ro. Det er viktig både i skole og i kristent barne- og ungdomsarbeid at vi varierer arbeidsmetodene, slik at det er læringsmuligheter for alle.

Når barna får lov til å være ute, bruke kroppen, klatre i trærne og bevege seg fritt, slipper vi også mye av den uroen i en gruppe som gjør at lederen må bruke tid på å roe barna og få deres oppmerksomhet, sier Odd-Erik.

Dette samsvarer med det synet på barnet som ligger til grunn for læringsverktøyet Sprell Levende, der man tilbyr ulike pedagogiske tilnærminger for å kunne møte barnas ulike måter å lære på.

Trenger ikke være vanskelig
Med sin mangeårige erfaring er det ikke vanskelig for den engasjerte friluftsmannen å svare når han blir spurt om konkrete tips til hva man kan gjøre på utesøndagsskolen!

–Det trenger ikke å være vanskelig, og det er i grunnen bare fantasien som setter grenser. Det er mulig å klare seg med lite materiell, og få til gode aktiviteter med barna selv om man er få voksne. Bruk det dere finner i naturen, der dere er.

Det er klart at enkelte aktiviteter krever litt mer ressurser, det gjelder å finne ut av hva man har kapasitet til. Veldig mye er som sagt enkelt å gjennomføre.

Her er noen av Odd-Eriks tips: 

 • Til fortellingen om Noahs ark: Strekk ut tau utendørs, for å vise hvor stor arken faktisk var (ca 150 m lang og ca 25 m bred). Bruk tau til begge lengdene og begge breddene. Da får dere følelsen av å være inni arken. Det gir et helt annet inntrykk enn en tegning eller en ark på en flanellograf!
 • Sanseløype: Et langt tau (mellom 50-100 m langt) strekkes opp mellom trærne i en skog. Barna får bind foran øynene, og skal bevege seg i terrenget ved å holde i tauet. De minste kan gjerne holde en voksen i den andre hånden. Noen voksne, eller gjerne de eldste barna, står på poster langs tauet. På postene får barna en gjenstand de skal kjenne på (sanse) og deretter fortelle hvilken bibelhistorie de forbinder med gjenstanden (f.eks. et kors: Jesus på korset, eller en glatt stein: David).
 • Bålsamling: Hvis dere har mulighet til å kunne samles rundt et bål, er det magisk å sitte rolig sammen og se inn i flammene mens noen leser bibelfortellingen.
 • Lag barkebåter eller papirbåter og sjøsett dem!
 • Spikkekniv: La barna få lov til å bruke spikkekniven og lage figurer – for eksempel et kors, eller andre gjenstander knyttet til en bibelfortelling. Det er også gøy å lage potetfigurer med spikkekniven.
 • Finn ting som matcher (bildelotto): Lag to bilder fra samme bibelhistorie (arken og en hammer, løve og slynge, Jesus og et kors...) på størrelse med lottokort, og laminerer dem. Spre bildene ut i terrenget, og la barna lete etter bilder som matcher.
 • Sangletelek: Skriv setninger fra sangene på små kort (gjerne laminert), heng dem opp som poster i terrenget. Barna skal finne kortene, og sammen med foreldrene eller en annen voksen skrive ned hvilken sang setningen er hentet fra.
 • Påskebudskapet: Barna kan lage kors av pinner eller stokker, og lage til en gravhule bak en stor stein eller liknende. Bruk de mulighetene som området gir!
  På Finnøy i Rogaland arrangeres hvert år et utendørs påskespill, hvor barn og voksne deltar. Det foregår som en vandring mellom flere poster. På hver enkelt post møter de personer som dramatiserer ulike deler av påskebudskapet. Her er mange mennesker involvert, og det er ressurskrevende. Men dere kan kanskje også lage et tilsvarende påskespill eller en påskevandring, evt i litt mindre målestokk?
 • Naturvev*: Lag små vevrammer med enkle materialer (kan også kjøpes). Barna vever bilder med ting de finner i naturen (blad, kvister, blomster, barnåler...), for å illustrere dagens bibelfortelling. Dere kan også lage en gjettekonkurranse ut av det: barna illustrerer en selvvalgt bibelfortelling, og de andre må gjette hvilken fortelling det er.

* En enkel vev kan lages av en pappbit og litt hyssing eller garn. Du kan også bruke pinner/greiner som settes sammen med strips (feks fra Biltema). Størrelsen bestemmer du selv, men fint at den ikke er større enn at barna rekker å veve ferdig.