Søndagsskole i gapahuk og historisk gårdsanlegg

Fantasien er stor blant søndagsskoleledere - også når det gjelder å finne alternative måter å samles på. 

Smittevernregler må ivaretas samtidig som det er viktig at barna får samles til søndagsskole igjen. Det lar seg heldigvis gjøre å kombinere, og ved å ha samling ute blir ting litt enklere. Her er to eksempler på hvor vellykket det kan bli å ha utesøndagsskole!

Fra menighetsweekend til utesøndagsskole

Egentlig skulle det vært menighetsweekend i Randaberg menighet den siste helgen i august, men da den ble avlyst inviterte menigheten bredt til utesøndagsskole istedenfor! Hit kom det 96 personer med smått og stort, som koste seg sammen i finværet på Vistnestunet, et flott gardsanlegg frå siste del av 1800-talet med store gode uteområder. 

Noahs ark og gulrotspisekonkurranse
Oppstartsamlingen fra Sprell Levende om Noahs ark var utgangspunktet for samlingen. Barna laget egne båter med pinner, og ved å markere med tau langs en grusvei og løpe mellom markeringene, fikk de et inntrykk av hvor stor Noahs ark faktisk var i virkeligheten. 

Det var rebusløp på gården, med spørsmål blant annet om Noahs ark, om Randaberg kirke som har 175 års-jubileum i år og om mye annet. Det var også gulrotspisekonkurranse og potetløp, og konkurranse om hvor lang «slange» man kunne lage ved å legge plagg på rekke og rad. Litt styrketrening var også lagt inn!

Integrert smittevern 
Minst én voksen fulgte hver gruppe, og mange av gruppene bestod av enkeltfamilier. På svarskjemaet de hadde med til rebusløpet stod også navnet på alle i gruppa, dermed fikk man samtidig ivaretatt deltakerregistreringen som kreves i smittevernreglene. 

Lavere terskel
–En fordel ved å være ute, i tillegg til at det er enklere å overholde smittevernreglene, er at terskelen for å komme nok blir lavere for mange enn når vi er inne i kirka, tror hovedleder i Sentrum søndagsskole, barne- og familearbeider Ingrid Andreassen Waage. 

–Vi inviterte til utesøndagsskolen ved å sende sms til alle som er på vår søndagsskoleliste, og til de som pleier å delta på menighetsmiddagen vår. Vi brukte også Facebook og Instagram for å gjøre arrangementet kjent. Det er mange som går i andre menigheter i byen, som følger trosopplæringen i Randaberg, så vi må gå bredt ut for å nå alle.
___________

Gapahuk og mye flott natur i Sauda

I Sauda menighet har fire småbarnsfamilier gått sammen om å drive søndagsskole, som samles annen hver søndag. De er en gjeng på 10-20 barn, og det siste året har antallet økt. –Det er vi veldig takknemlige for, sier Aud Elisabeth Stuhr, en av lederne i søndagsskolen. 

Mange utemuligheter
Vanligvis veksler søndagsskolen mellom å være inne i kjelleren til kapellet, eller ute – så ofte været tillater det. – I Sauda er vi heldige med flott natur, og vi har flere koslige plasser med gapahuk o.l. som gjør det enkelt for oss å ha samlingen ute, sier Aud.  

–Etter sommerferien diskuterte vi hvordan vi skulle gjøre det i høst i forhold til alle restriksjoner rundt koronasituasjonen. Vi ble enige om å holde alle samlingene ute så langt det lar seg gjøre. Kommunen har laget en fin stor gapahuk ved en strand, og vi legger de fleste samlingene dit. Her er det utedo, og mulighet for grilling om det blir aktuelt. 

Bruker naturen
Sauda søndagsskule bruker vanligvis Sprell Levende i samlingene, men nå når de er ute løsriver de seg litt fra dette, og bruker mer det som er i naturen, og evt noen enkle hjelpemidler. De satser også på å ha en god del lek, og konkurranser knyttet opp til bibelfortellingen. 

Egne drikkeflasker og god informasjon
Aud forteller at de har valgt å kutte ut bespisningen enn så lenge, selv om det er noe de har lagt stor vekt på tidligere. –Mange foreldre følger barna, og da er det kjekt å kunne servere kaffe og noe å bite i. Vi vurderer om vi kan ha litt enkel servering av for eksempel frukt i beger etter hvert. Barna har med sin egen drikkeflaske. 

Vi har lagt ut litt informasjon på Facebook om samlingene og hvordan folk skal oppføre seg, samt forholdsregler de skal ta under samlingen, som vasking og spriting av hender. Og vi pleier alltid å være to voksne ledere sammen, i tillegg til foreldrene som kommer med sine barn.

I denne saken finner du flere gode tips om utesøndagsskole!