Sprell Levende fornyes

Flere hundre søndagsskoleledere har gitt sine innspill til arbeidet med å revidere læringsverktøyet Sprell Levende, gjennom individuelle tilbakemeldinger og respons på spørreundersøkelser. Behovene varierer, så utfordringen har vært å finne noen overordnede knagger å henge dette revideringsarbeidet på. 

Her beskrives de største endringene, og vurderingene som ligger bak. Sprell Levende 3.0 vil dere første gang bli kjent med i vårpakken 2022.

To målgrupper - to veiledninger
Sprell Levende har siden 2012 vært delt i målgruppene Gullivergjengen (3-5 år) og Tårnagenter (6-9 år). For å imøtekomme behovet for bedre tilrettelegging for de yngste barna, vil oppdelingen bli tydeligere i den nye versjonen av Sprell Levende. 

Målgruppene får hver sin tekstveiledning. Gullivergjengen får to samlinger til hver bibeltekst, mens Agentklubben (tidligere Tårnagentene) har dobbelt så mange tekster, men én samling til hver bibeltekst. For begge gruppene blir det fortsatt 12 samlinger pr. semester. 

Gullivergjengen
To samlinger til hver bibeltekst betyr først og fremst repetisjon, et godt pedagogisk prinsipp for de yngste barna. I tillegg endres og forenkles metodikken rundt undring og oppdrag, og Gulliverbobla innføres som erstatning for disse to elementene. 

Fisken Gulliver blir sentral gjennom små filmsnutter, og en Gulliver-hånddukke som kan brukes til enkle dukkespill. Dette kan være en morsom oppgave for slushere/medledere! 

Det introduseres et nytt hjelpemiddel i form av sang- og sprell-kort, som brukes til å velge sanger og leker underveis i samlingen.   

Supersetningene kan være ordrike, og vanskelige for Gullivergjengen å lære. Derfor innføres nå bibelskatter – en enkel formulering av en essens i Bibelen, for eksempel «Jesus elsker meg».

Agentklubben
Vi tilpasser samlingen enda mer også for Agentklubben. Her innfører vi Agentboka, en personlig bok til hver agent. Boka brukes aktivt i samlingene, i ulike tilnærminger til bibelteksten og supersetningen. I tillegg blir boka en slags journal, hvor agentene samler hva de har hørt og lært på søndagsskolen. 

Hånddukkene Jonas og Julie blir med i Agentklubben videre. Det foreslås for eksempel at hånddukkene brukes fast i forbindelse med skattkista. 

Det utarbeides en egen «bank» med forslag til større prosjekter som kan gjøres over flere samlinger – til grupper som trenger litt mer enn et enkelt oppdrag til hver samling. Disse prosjektene har bærekraft og uteaktivitet i fokus. 

Hvilket abonnement velger jeg?
Hva gjør man som følge av denne oppdelingen, i små grupper med bare én leder? Det blir mulig å abonnere på bare én av målgruppene – Gullivergjengen eller Agentklubben. Men man kan fortsatt abonnere på begge, og velge elementer fra gang til gang i begge veiledningsbøkene. 

Forenklet format
Tekstveiledningene utgis i nytt format, som hefter med spiralrygg. Det blir enklere å slå opp i heftet, og å kopiere fra dem. 

Vi forenkler og forkorter også innholdsmessig. Det blir færre gjentakelser i teksten, med felles gjennomgang av en standardsamling i starten. Tekstene til hvert tema vil bare inneholde det som er unikt til hver bibeltekst. 

Formidling gjennom ulike sanser
Vi  fortsetter med fysiske ressurser, fordi vi mener det er viktig i formidlingen. Men de fysiske tegneserieplansjene fjernes. De kommer fortsatt digitalt, så vi oppmuntrer til at man innimellom skriver ut bildene og viser dem fysisk, så barna ikke alltid får alt servert på en skjerm. 

Sang og musikk
Sang og musikk er – og vil fortsatt være – sentralt i Sprell Levende. I tilknytning til revideringen kommer nye produksjoner. Gullivergjengen får sin egen velkommen-sang, og Agentklubben sin egen agent-sang. I tillegg planlegges innspillinger av enkle, tradisjonelle barnesanger, spesielt tenkt for Gullivergjengen. 

Vi bruker fortsatt sanger fra Sprell Levende 3, Bibelbeat, og andre tidligere produksjoner fra Søndagsskolen Norge. 

Innledninger og lederutvikling
Grunnlagsdokumenter og lederressurser fornyes, med målsetning om bedre tilgjengelighet og bedre tilrettelegging for lederutvikling. 

Vi har fortsatt med innledningstekstene, i tillegg til lederutvikling med veiviserne. De handler kort fortalt om tre dimensjoner som tidligere har vært presentert gjennom basisblikk til hvert tema og samlingsdel i Sprell Levende. Til hver bibeltekst blir det spørsmål til egenrefleksjon og samtale i ledergrupper.

Planleggeren endres
Etter revideringen vil Planleggeren kun være en nedlastningsplattform, og planleggingsfunksjonen fases ut. På nett endrer Planleggeren navn til Sprell Levende, og får adressen sl.sondagsskolen.no.