Søndagsskolens dag i Nissedal

Søndagsskolens dag i Nissedal

Velkommen til familiegudstjeneste i Nissedal kirke
28. august kl. 11.00 som flere menigheter/søndagsskoler i området er med på å arrangere.

Søndagsskolebarn deltar i gudstjenesten med prosesjon, lystenning og tekstlesing. Barnekoret Lollipop synger.

Soknepresten forretter gudstjenesten og søndagsskolekonsulent Ove Berrefjord har preken.  

Etter gudstjenesten blir det samling utenfor kirka, med servering av  kake og boller, saft og kaffi (inne på bedehuset ved dårlig vær). Det blir "fiske-sti" for hele familien og "fiskedam" for barna.

  • Start:28. august 2022 kl 11.00
  • Slutt:28. august 2022 kl 15.00
  • Sted:Kyrkja i Nissedal