Teologisk og pedagogisk grunnlag

Basis for Søndagsskolen Norges arbeid er Bibelen og den evangelisk-lutherske bekjennelse. På denne basisen har vi utarbeidet et barneteologisk og pedagogisk grunnlag som former vårt arbeid og våre programressurser. 

Dette grunnlaget er uttrykt gjennom søndagsskolens tre veivisere og søndagsskolens fem fingerregler om barn og tro. Les mer om disse på bloggen Gudsbarnet (klikk på lenkene under). De fem fingerreglene kan også leses samlet i pdf-dokumentet nederst.

Søndagsskolens tre veivisere er:

Søndagsskolens fem fingerregler om barn og tro er:

Søndagsskolens fem fingerregler om barn og tro_pdf