Innlevering av årsrapport
for 2021

Alle innmeldte grupper i Søndagsskolen Norge er forpliktet til å levere årsrapport. 
Nytt i 2022 er at du leverer årsrapporten i  MinSide . Innlevering i perioden 1. januar – 15. februar. 

Ved innlogging fra nettsiden:
For å få nødvendige tilganger, må du velge riktig innlogging fra sondagsskolen.no:

_____________________

Veiledning for innlevering (pdf)

Videoveiledning:

______________________

Innføringsvideo MinSide

E-post til hovedledere om innlevering av årsrapport