Meld inn en gruppe

Start en gruppe (søndagsskole, tweensgruppe, kor el)!  

Som gruppe i Søndagsskolen Norge får dere: 

 • et trygt og enkelt medlemssystem i MinSide , hvor du har oversikt over alt som vedrører gruppen
 • innkreving av årlig kontingent fra sentralt hold, slik at du slipper purring og administrasjon rundt medlemskap 
 • mulighet til å søke om økonomisk støtte til oppstart, drift og prosjekter (Frifond)  
 • tydeliggjøre viktigheten av deres lokale tilbud og samtidig bidra til at Søndagsskolen Norge sentralt får statsstøtte og politisk tyngde i saker som handler om ung frivillighet 
 • lokale søndagsskolekonsulenter som kan hjelpe gruppen med å finne et opplegg og tilby gratis opplæring, kurs og besøk 
 • nyhetsbrev med gode tilbud i vår nettbutikk , invitasjoner til større arrangementer og aktuelle nyheter og artikler 

For å få økonomisk støtte (Frifond) må dere: 

 • få foresatte til å melde inn barna sine og betale kontingent til lokallaget via dette innmeldingsskjemaet  
 • ha en  selvstendig økonomi og eget regnskap , gjerne som et avdelingsregnskap i for eksempel menigheten
 • levere årsrapport i februar som viser antall betalende medlemmer og aktivitet. Dette danner grunnlaget for hvor mye dere får i frifondstøtte 
 • rapportere om og hvordan tildelte midler er brukt
 • levere politiattest