Nasjonale smitteverntiltak

Regjeringen innførte endringer i smittevern fra 14. januar 2022. 
Smittevernveileder for Søndagsskolen Norge er oppdatert i henhold til de nye tiltakene. 

Dette er de mest sentrale punktene for frivillige organisasjoner:

  • Endringer i antallbegrensninger for arrangement: For offentlige arrangement innendørs er det nå mulig med 30 personer uten fast tilviste plasser og 200 personer med fast tilviste plasser.
  • Publikum på arrangement skal bruke munnbind.
  • Når det gjelder aktiviteter for voksne, kan det være maks 20 personer med 1 meters avstand innendørs. Utendørs kan aktiviteter foregå som normalt
  • For barn og unge er anbefalt gruppestørrelse innendørs på 20 personer eller per klasse/kohort, men det er ikke avstandsbegrensning. Utendørs kan aktivitet foregå som normalt.
  • For barn og unge er det også mulig å gjennomføre enkeltkamper innendørs