Himla Bra Bibelfortellinger

Bruks- og kjøpsvilkår

Vilkårene nedenfor utgjør avtalen du inngår med Himla bra bibelfortellinger når du oppretter deg som bruker og handler på himlabra.no. Tjenester nevnt i disse vilkårene markedsføres som Himla bra bibelfortellinger og eies og utgis av Søndagsskolen Norge. 

REGISTRERING AV BRUKER

 • Opprettelse som bruker skjer på himlabra.no.
 • Brukeren har plikt til å oppgi korrekt og aktiv e-postadresse ved registrering på himlabra.no.
 • For å slette bruker sendes e-post om dette til himlabra@sondagsskolen.no.

BRUKERS PLIKTER OG RETTIGHETER

 • Som bruker på himlabra.no har du tilgang til produkter du tidligere har kjøpt, så lenge produktet er tilgjengelig i løsningen.
 • Velges betaling med faktura plikter brukeren til å sørge for rettidig betaling. (Ved betaling med betalingskort gjennomføres betaling før nedlasting er mulig.)
 • Himla bra bibelfortellinger og Søndagsskolen Norge forbeholder seg retten til å fjerne eller endre innhold, og det er brukerens eget ansvar å laste ned produkter og sikre innholdet for ettertiden etter kjøpet er gjennomført.
 • Legges himlabra.no ned er det brukerens eget ansvar å ha lastet ned og lagret kjøpte produkter for ettertiden. Produktene vil være tapt for brukeren i den grad dette ikke er gjort. 
 • Brukeren har rett til å bruke kjøpte produkter i egen enhet. Som trosopplærer, prest eller frivillig medarbeider vil det være i egen menighet/forsamling. Som barnehageansatt vil det være i egen barnehage. Som lærer i skolen, gjelder kjøpet skolen det er innkjøpt for. 
 • Det er ikke lov å dele/kopiere kjøpte produkter for bruk i andre enheter.
 • Brukerens innloggingsopplysninger er personlig og skal ikke deles med andre.
 • Brukeren har plikt til å holde registrerte e-postadresse oppdatert på siden Min profil.
 • Himla bra bibelfortellinger og Søndagsskolen Norge forbeholder seg copyright til alle produkter på himlabra.no.

PRISER OG BETALING 

 • Produktene er priset enkeltvis etter Himla bra bibelfortellinger og Søndagsskolen Norge sine bestemmelser.
 • Priser på produkter kan variere over tid og i kampanjeperioder.
 • Varierende priser gir ikke brukere som tidligere har betalt full pris for et produkt  rett til tilbakebetaling av hele/deler av kjøpsbeløpet.
 • Betaling skjer via Netaxept sin betalingsløsning. Kreditt/debetkort kan benyttes. Det er mulighet for betaling via faktura mot et tillegg. Brukeren mottar da en ordrebekreftelse på e-post og får umiddelbart tilgang til produktet. Senere mottar brukeren en e-post med faktura til betaling.
 • Priser på himlabra.no inkluderer ikke eventuelle avgifter på datatrafikk som abonnentens mobil/internettoperatør pålegger abonnenten i sin avtale.

ANGRERETT

 • I overensstemmelse med Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) har abonnenten 14 dagers angrerett på kjøp regnet fra og med den dato kjøpet registreres på himlabra.no. 
 • Angreretten anses som ugyldig så snart brukeren har lastet ned produktet. Det er alltid mulig å se/høre en forhåndsvisning av et produkt før kjøp.
 • Hvis brukeren angrer kjøpet, skal dette meldes skriftlig til Himla bra bibelfortellinger fra en gyldig e-postadresse innen 14 dager etter kjøp til himlabra@sondagsskolen.no

HIMLA BRA BIBELFORTELLINGER / SØNDAGSSKOLEN NORGE SINE PLIKTER OG RETTIGHETER 

 • Personopplysninger behandles og oppbevares i overensstemmelse med gjeldende lover. Brukernes personopplysninger og e-postadresser deles ikke med tredjepart.
 • Himla bra bibelfortellinger og Søndagsskolen Norge har rett til å kommunisere med registrerte brukere via e-post med informasjon om tilbud, endringer eller annet som omhandler himlabra.no. 
 • Himla bra bibelfortellinger og Søndagsskolen Norge forbeholder seg retten til å kunne endre priser og vilkår. Endrede vilkår skal meddeles abonnenten via e-post. Endrede priser vil fremgå ved kjøp på himlabra.no.
 • Endringer i vilkår blir gjeldende fra og med etterfølgende måned for eksisterende brukere og umiddelbart for nytegnede brukere. 
 • Himla bra bibelfortellinger og Søndagsskolen Norge er ikke ansvarlig for eventuelle forstyrrelser på mobilnettet. 
 • Brukeren har tilgang til produkter på himlabra.no hele døgnet, syv dager i uken. 
 • Himla bra bibelfortellinger og Søndagsskolen Norge gir dog ingen garanti for at tjenesten alltid er fri for feil eller avbrudd. 
 • Hvis det oppstår forstyrrelser eller avbrytelser på himlabra.no, har Himla bra bibelfortellinger og Søndagsskolen Norge lov til å forsøke å løse problemet uten at dette skal anses å være et brudd på avtalen med brukeren. 
 • Himla bra bibelfortellinger og Søndagsskolen Norge har videre rett, innenfor rimelighetens grenser, til å lukke tjenesten midlertidig ved oppdateringer av tjenesten. 
 • Himla bra bibelfortellinger og Søndagsskolen Norge har rett til helt eller delvis å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter disse vilkår til tredjepart.
 • Legges himlabra.no ned er det Himla bra bibelfortellinger og Søndagsskolen Norge sitt ansvar å varsle brukerne om dette i god tid. Dette skjer da til registrerte e-postadresser senest en måned før tilgang stenges.

FORCE MAJEURE 

 • Himla bra bibelfortellinger og Søndagsskolen Norge er uten ansvar for feil og mangler som beror på omstendigheter utenfor Himla bra bibelfortellinger og Søndagsskolen Norge sin kontroll, og som Himla bra bibelfortellinger og Søndagsskolen Norge ikke kunne ha forutsett da avtalen ble inngått, og hvis konsekvenser Himla bra bibelfortellinger og Søndagsskolen Norge ikke kunne ha unngått eller forhindret.

AVTALEBRUDD 

 • Himla bra bibelfortellinger og Søndagsskolen Norge har rett til å heve avtalen med en bruker med umiddelbar virkning, hvis det er grunn til mistanke om at brukeren ikke oppfyller denne avtales vilkår. 
 • I en eventuell tvist mellom Himla bra bibelfortellinger/ Søndagsskolen Norge og brukeren skal partene i første omgang forsøke å løse i minnelighet. 
 • Hvis partene ikke kan enes, kan brukeren bringe saken inn for Forbrukerrådet såfremt saken oppfyller vilkårene for dette. 
 • Begge parter kan også bringe saken inn for de alminnelige norske domstoler.

Oslo, desember 2016
Himla bra bibelfortellinger

SØNDAGSSKOLEN NORGE