Bønn 24/7

Velkommen til å være med i årets bønneuke i januar. Sammen i bønn er vi med på noe stort!

Alle timene i hele døgnet fra 16. - 22. januar, til sammen 168 timer, skal dekkes med bønn. Vi skal legge alt av søndagsskolens arbeid, alle ledere og alle barn fram for Gud i bønn.

Bønn er en gave og et privilegium, og forbønn en stor tjeneste som vi alle kan være med på. Når vi åpner oss for Gud i bønn, blir vi berørt og velsignet. Bønn er nåde. Elinor Løvdal

Vil du være med? Du velger selv en eller flere timer i løpet av uka som du vil sette av til å be.

Dersom du melder fra til oss at du ønsker å delta, vil du få tilsendt en plan for bønnetimen, bønneemner og informasjon om Søndagsskolen Norge. Meld deg på ved å sende e-post til Ragnhild Ljøkjel Knotten: ragnhild.knotten@sondagsskolen.no , med navn og kontaktinformasjon.

Du kan selvsagt også være med i bønn gjennom uka uten å registrere deg. Du finner bønneemner og forslag til gjennomføring her:

Hver dag gjennom uka legger vi også en kort bønn på  Facebook .