Nye nasjonale smitteverntiltak

Regjeringen har igjen innført strenge nasjonale smitteverntiltak på en rekke områder, gjeldende fra onsdag 15. desember. De påvirker blant annet frivillige aktiviteter for barn og unge.
Smittevernveileder for Søndagsskolen Norge er oppdatert i henhold til de nye tiltakene. 

Smitteverntiltakene omfatter blant annet:

  • På offentlige arrangement innendørs kan det maks være 20 personer uten fast tilviste plasser og 50 personer med fast tilviste plasser.
  • På offentlige arrangement utendørs kan det maks være 100 personer uten fast tilviste plasser og 3x200 personer med fast tilviste plasser.
  • På private arrangement kan det maks være 20 personer innendørs og utendørs.
  • Det anbefales å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte idretts- og fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper, både ute og inne.
  • Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.
  • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen, men anbefales ikke å ha cuper, kamper eller turneringer hvor barn fra ulike steder samles.
  • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening eller korpsøvelse, men hvis aktiviteten foregår innendørs, bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage.
  • Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde meteren også på fritiden. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren.
  • Det gjøres unntak for toppidrett.