Søndagsskolens dag

Søndagsskolen skal feires og markeres over hele landet!

2022 er  Frivillighetens år , og mange organisasjoner har sin egen dag for å synliggjøre hva de jobber for og med. Vår dag er Søndagsskolens dag 28. august!

Vi har lange tradisjoner med å feire søndagsskolen. Søndagsskolens dag har satt sitt preg på fornøyelsesparker og familieparker, og på andre lokale arrangementer og begivenheter rundt omkring i landet i flere år allerede. Og i år blir det ekstra stas når vi markerer dagen sammen 28. august!

Søndagsskoler og barnegrupper er viktige møteplasser for barna. 

På søndagsskolen får barna med seg gode verdier, de får oppleve et trygt fellesskap og de får legge grunnlaget for en tro som holder – gjennom undring over bibelfortellingene og gjennom å lære Jesus å kjenne. Det er også mye gøy aktivitet i de mange søndagsskolene og barnegruppene!

Søk om støtte til arrangementer
Alle medlemsgrupper som har levert årsrapport for 2021, kan søke om økonomisk støtte til gjennomføring av dagen. Søknadsfrist er 20. august.  Slik gjør du det.

Hvordan kan vi feire dagen?
På denne siden  finner du ressurser og tips til aktiviteter på Søndagsskolens dag.

For mange grupper er det også første samling etter sommeren denne søndagen, så dere kan samtidig feire oppstart av nytt søndagsskolesemester. 

Ta en prat med din søndagsskolekonsulent  om hva dere kan gjøre lokalt.
Får dere ikke til å arrangere noe akkurat på dagen, kan dere selvsagt også gjøre det en annen dag ila uka. 

Hva skjer der jeg bor?
Mange av arrangementene på Søndagsskolens dag presenteres etter hvert i oversikten under, og i aktivitetskalenderen . Vi klarer nok ikke å fange opp alt som skal skje, så følg også med på hva som planlegges lokalt.

Menigheter i Den norske kirke vil markere dette som en Barnas dag  i kirken, med gudstjeneste og annen aktivitet hvor barna inviteres spesielt. 

Dette kan du være med på:

 • Oslo domkirke : Gudstjeneste kl 11 med synlig søndagsskolefokus. Stands og annen aktivitet utenfor kirken etter gudstjenesten
 • Kongeparken, Sandnes *: Søndagsskolen setter sitt preg på parken med sang, aktiviteter og show (kl 14) lørdag 27. og søndag 28. august. Hovedledere har gratis inngang, alle andre med relasjon til søndagsskolen får rabatterte billetter (kr 219) Kongeparken 27.-28. august_plakat
 • Gjennestad VGS, Stokke: Arrangement på området kl 14–17
 • Gudstjeneste med påfølgende programi  Kautokeino *
 • Søndagsskolens dag i Hunderfossen familiepark søndag 4. september. Rabattert inngangsbillett for medlemmer i Søndagsskolen Norge. Show fra scenen kl. 15.
 • Søndagsskolens dag i Kirkenes kirke , med markering av starten på en ny søndagsskole med nytt innhold og nye ledere.
 • Søndagsskulens dag i Ørsta Frikyrkje , i samarbeid med bygdas søndagsskoler – gudstjeneste med påfølgende kirkekaffe og aktiviteter.
 • Søndagsskulens dag i  Nissedal kyrkje , fellesgudstjeneste og samling med servering og aktiviteter etter gudstjenesten.
 • Søndagsskolens dag i Klemetsrud og Mortensrud menighet. Dagen markeres i  Østmarkskapellet , hvor menighetens søndagsskole med familier overnatter fra lørdag til søndag.
  Her blir det såpebobler, fest og feiring etter gudstjenesten søndag – som starter kl 12.
 • Generasjonsgudstjeneste med søndagsskolepreg i Torridal kirke  (Kristiansand).
  Alle 1. klassinger inviteres spesielt, og får utdelt hver sin aktivitetsbok under gudstjenesten.
  Etter gudstjenesten er det pølse- og kakefest i kirkestua, og aktivitetsløype og hoppeslott for barna.
 • Søndagsskulens dag på Hakallegarden (Møre og Romsdal). Her blir det søndagsskolesamling og agentløype, i tillegg til at vi får god anledning til å kose med kattene, ri på hestene og bli med i traktorhengeren på garden! 
 • Søndagsskolens dag feires under gudstjenesten i Øre kyrkje  (Møre og Romsdal)
 • Søndagsskolens dag i  Myrbostad kyrkje (Hustadvika) kl 16. Felles samling med kirka og fem søndagsskoler i området, her blir det mye gøy for barna!
 • Friluftsgudstjeneste i Stensparken . Fagerborg menighets tradisjonelle start på nytt semester, med litt ekstra fokus på søndagsskolen :) 
 • Hægebostad kirke i samarbeid med Snartemo og Birkeland søndagsskole: Gudstjeneste, middag og aktiviteter for barna.

*Arrangementene er utviklet med støtte fra Den norske kirke - Kirkerådet

_____

Kontaktperson for Søndagsskolens dag: Helga Fykse
helga.fykse@sondagsskolen.no